TurData - et program for å registrere bestigninger

 
Introduksjon
Rapporter
Vilkår
Last ned TurData
TurData er laget av:
Håkon Magne Gjelsvik
 
Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
 

TurData's Rapporter

TurData har rike muligheter for å ta ut rapporter og statistikker. Blant annet kan man ta ut lister med oversikt over topper over 2000m hvor det vises hvilke topper du har vært på og hvilke du ikke har vært på.
Videre kan man få ut antallet ulike topper du har vært på i alt, eller i en angitt tidsperiode.
Man kan ta ut oversikt for valgte kartblad som viser hvilke topper du har vært på og hvilke du ikke har vært på, osv.

Eksempelet nedenfor viser status for den delen av Moldepanoramaet som ligger inne på kartblad 1320 III Åndalsnes. Dette eksempelet er valgt fordi det er et fåtall topper på dette kartbladet, samt at undertegnede ikke har vært på alle. Man kan også velge hele listen, eller ett eller flere kartblad som begrensning etc. Tilsvarende lister kan man generere for fjell i Norge over 2000m og for fjell i Norge over 1800m med mere.

Eksempel på progresjonsliste:

Progresjonsliste for ett av kartene i moldepanoramaet